VJAI

Cộng đồng AI Việt Nam tại Nhật Bản

Facebook

https://www.facebook.com/groups/1332064783547219

Slack

https://vjai.slack.com

GitHub

https://github.com/vjai-community/meetup

Email

contact@vjai.jp

Seminar chuyên sâu logo

Seminar chuyên sâu

Các buổi seminar chuyên sâu về chủ đề AI: từ lý thuyết đến thực hành.

Giao lưu - Trao đổi logo

Giao lưu - Trao đổi

Về những hướng phát triển mới nhất của AI trên thế giới và trong thị trường Nhật Bản

Hoạt động nhóm logo

Hoạt động nhóm

Nhóm học tập, nhóm nghiên cứu theo từng đề tài cụ thể